20.03.23, 06:30

Wyniki finansowe Agory w IV kwartale 2022 r.: przychody spadły o 6 proc.

Fot.: materiały prasowe

Wyniki Grupy Agora w IV kwartale 2022 r. nadal pozostawały pod presją warunków gospodarczych i rosnących kosztów operacyjnych, na które dodatkowo negatywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe.

Mimo słabszego IV kwartału i ogromnej presji kosztowej zakończyliśmy 2022 rok ze wzrostem przychodów i poprawą wyniku na poziomie EBITDA. W kolejnych miesiącach chcemy skoncentrować się na działaniach mających wzmocnić całą Grupę Agora i ugruntować jej pozycję jednej z najsilniejszych firm na polskim rynku medialnym. Sprzyja temu dobre otwarcie bieżącego roku i realizacja długo oczekiwanej inwestycji w Eurozet - największej w historii Agory inwestycji w media. Istotnym czynnikiem do podjęcia kolejnych projektów rozwojowych będzie też decyzja akcjonariuszy spółki w sprawie planowanej reorganizacji grupy kapitałowej” – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W IV kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 331 mln zł i były niższe o niecałe 6 proc. w stosunku do tych sprzed roku. Zwiększyły się wpływy Grupy związane z działalnością filmową i gastronomiczną, jednak wzrost w tym zakresie zniwelowały niższe łączne przychody reklamowe, wpływy związane z działalności kinową oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Mniejsza sprzedaż usług reklamowych

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o prawie 10 proc. r/r i wyniosły 157,8 mln zł. Wzrost wpływów reklamowych nastąpił w Reklamie Zewnętrznej, Radiu oraz segmencie Film i Książka. W pierwszym z tych biznesów przyczyniły się do tego rosnące wydatki na kampanie realizowane na nośnikach typu citylight, digital i backlight, w drugim - przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach Grupy Radiowej Agory. Z kolei w kinach zwiększenie wpływów z reklamy miało związek głównie z brakiem ograniczeń w ich działalności. Zmniejszyły się natomiast wpływy reklamowe w segmencie Internet, na co rzutowały niższe przychody ze sprzedaży usług reklamowych w spółce Yieldbird, przy wyższych wpływach portalu Gazeta.pl, oraz w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam wyniósł ponad 40 proc.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w ostatnim kwartale 2022 r. zmniejszyła się o ponad 2 proc. do 38,6 mln zł. Wzrosły wpływy ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej”, przy spadku przychodów ze sprzedaży tradycyjnych wydań – choć dziennik zanotował w omawianym okresie wyższą średnią miesięczną sprzedaż egzemplarzy w porównaniu z poprzednim III kwartałem 2022 r., Zespół segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana może się też pochwalić kolejnym osiągnięciem w zakresie prenumeraty cyfrowej – Wyborcza.pl zamknęła 2022 z liczbą aktywnych subskrypcji powyżej 303,7 tys., co oznacza wzrost o przeszło 6 proc. w stosunku do końca 2021 r. Agora podkreśla również sukces oferty subskrypcyjnej Radia TOK FM, które już w październiku 2022 r. przekroczyło kolejny pułap sprzedażowy, a liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM na koniec 2022 wyniosła blisko 31,9 tys. Udział wpływów cyfrowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży wydawnictw Grupy zwiększył się do niemal 38 proc., dynamicznie rośnie też cała sprzedaż cyfrowych treści - jej udział stanowił prawie 39 proc.

Przychody  z biletów do kin też spadły

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios spadły o ponad 9 proc. do 58,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach - o ponad 1 proc. do 30,8 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3,0 mln biletów, czyli o niemal 12 proc. mniej niż w IV kwartale 2021 r. Na całym kinowym rynku w tym czasie zakupionych zostało 11,9 mln biletów wobec 14,7 mln biletów rok wcześniej, co oznacza spadek o 19 proc.

Na podobnym jak rok temu poziomie ukształtowały się przychody z pozostałej sprzedaży, zaś Grupa Agora zanotowała wzrost przychodów z działalności gastronomicznej - do 10,3 mln zł oraz z działalności filmowej - do 8,0 mln zł. W pierwszym przypadku miało to związek ze wzrostem wpływów spółki Step Inside odnotowanym przy braku obostrzeń w działalności i dzięki większej liczbie lokali, w drugim wiązało się zwłaszcza z sukcesem kinowym filmu „Johnny” o przyjaźni ks. Jana Kaczkowskiego z Patrykiem Galewskim w reżyserii Daniela Jaroszka, który do końca 2022 r. zgromadził prawie milionową widownię. Druga produkcja własna spółki NEXT FILM została też doceniona licznymi nagrodami i nominacjami, a dodatkowo wynik „Johnny’ego” przyczynił się do rekordowego wyniku, jaki NEXT FILM osiągnął w całym roku – tytuły dystrybuowane przez spółkę przyciągnęły w 2022 niemal 2,7 mln widzów, dając jej historyczne 32 proc. udziału w rynku dystrybucji polskich filmów i pozycję jego lidera.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w IV kwartale 2022 r. wzrosły o ponad 10 proc. do 361,4 mln zł. Były one wyższe we wszystkich biznesach, poza Internetem. Jak informuje spółka, na wzrost wydatków Grupy rzutowały warunki rynkowe, związane z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Co istotne, na poziom kosztów operacyjnych w znaczący sposób wpłynęły odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 47,2 mln zł, głównie w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, koszty restrukturyzacji w działalności prasowej oraz kinowej w łącznej wysokości 5,3 mln zł i odpis na należności jednego z kontrahentów obszaru Reklama Zewnętrzna w kwocie 1,1 mln zł.

Największą pozycję stanowiły koszty usług obcych – niższe w ostatnim kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., zaś najbardziej zwiększyły się koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów. Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wzrosły niemal we wszystkich segmentach operacyjnych. Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora w grudniu 2022 r. wyniosło 2 339 etatów i było wyższe o 16 etatów r/r.

Ostatecznie w IV kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 55,3 mln zł. Strata EBIT stanowiła 30,4 mln zł, strata netto - 30,5 mln zł, zaś strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej - 31,4 mln zł. Agora podkreśla, że na wyniki te negatywnie wpłynęły opisane wcześniej zdarzenia jednorazowe.

Rynek w 2022 r. wzrósł tylko o 4,5 proc.

Według szacunków Agory rynek reklamy w Polsce wzrósł w IV kwartale 2022 r. o prawie 4 proc., a reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług około 3,42 mld zł. W całym 2022 r. wartość rynku reklamowego stanowiła około 11,1 mld zł, a dynamika wzrostu r/r wyniosła 4,5 proc., czyli osiągnęła poziom przewidywany w założeniach spółki. Po analizie danych i obserwacji trendów rynkowych zarząd Agory szacuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2023 r. wyniesie około 2-4 proc. - mimo dużej niepewności dotyczącej skali spowolnienia gospodarczego w kraju, poziomu inflacji i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, a także sytuacji w regionie może to nastąpić raczej w zakresie bliższym górnej granicy wskazanego przedziału.

Komentarze

Powiązane

31.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 31 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 31 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
30.05.23, 10:02
| prasa » informacje
Fakty czy kłamstwa? Publicysta Sieci rozprawi się w TVP INFO z kłamstwami i manipulacjami mediów
We wtorek, 30 maja br. o godz. 21:00 w ramówce TVP INFO zadebiutuje program „Fakty czy kłamstwa?”. Gospodarzem programu będzie Jakub Maciejewski związany z tygodnikiem „Sieci” i serwisem woplityce.pl.
30.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 30 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 30 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
29.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 29 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 29 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
28.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 28 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 28 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
27.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 27 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 27 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
26.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 26 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 26 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
25.05.23, 12:30
| prasa » informacje
IX edycja Konkursu TGE dla mediów Platynowe Megawaty 2022. Lista laureatów plebiscytu
Znamy zwycięzców IX edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Wygranymi tegorocznej odsłony plebiscytu zostali: Dariusz Ciepiela, Robert Kiewlicz, Jakub Wiech, Wojciech Krzyczkowski oraz Bartłomiej Sawicki. Kapituła Konkursu przyznała także trzy wyróżnienia specjalne: dla Tomasza Elżbieciaka, Mateusza Kokoszkiewicza oraz redakcji Polityki Insight Energy.
25.05.23, 08:30
| prasa » informacje
150 pytań i odpowiedzi współczesnej nauki w magazynie Świat Wiedzy Extra
Po sześcioletniej przerwie na rynek powraca magazyn „Świat Wiedzy Extra” (Wydawnictwo Bauer).
25.05.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 25 maja (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 25 maja? Media zapowiedzi, ważne daty, przegląd informacji. Wszystko, co trzeba wiedzieć.
Subskrybuj RSS działu prasa: rss
Oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Strefa Kultury Wrocław | Wrocław

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji czasopism naukowych

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | Warszawa

Przejdź do oferty

kierowniczka/kierownik działu PR

Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka | Warszawa

Przejdź do oferty
Konkursy
do 02.07.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 01.07.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.