20.08.21, 12:04

Szybko i łatwo zmodernizuj swoje aplikacje dzięki Cloud Native

Fot.: materiały prasowe

Ogromne możliwości oferowane przez chmurę obliczeniową wykorzystywane są obecnie nie tylko do przechowywania danych, ale również do budowania i utrzymywania aplikacji. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu strategii Cloud Native. Na czym dokładnie ona polega? Jakie korzyści wynikają z jej stosowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest strategia Cloud Native?

Strategia Cloud Native to elastyczna metoda tworzenia aplikacji, które powstają dzięki wykorzystaniu elastyczności chmury obliczeniowej oraz skalowalności. Aplikacje typu Cloud Native, w odróżnieniu od standardowych aplikacji monolitycznych powstają dzięki zastosowaniu wielu niezależnych elementów, tzw. mikrousług. Takie rozwiązanie umożliwia bardzo szybkie modyfikowanie istniejących aplikacji oraz dodawanie w nich nowych funkcji.

Zastosowanie strategii Cloud Native pozwala tworzyć oprogramowanie w oparciu o usługi zapakowane w kontenerach. Są one wdrażane w formie mikrousług, którymi zarządza się poprzez wykorzystanie elastycznych procesów. Więcej informacji na ten strategii Cloud Native można znaleźć w artykule: Cloud Native - zaprojektuj i zbuduj infrastrukturę, która zasili Twoją cyfrową transformację.

Jakie korzyści wynikają z budowy aplikacji w chmurze?

Dlaczego warto tworzyć aplikacje zgodnie ze strategią Cloud Native? Przede wszystkim dlatego, że tworzenie aplikacji natywnych pozwala m.in. zoptymalizować koszty oraz podnieść jakość obsługi klienta. Korzyści wynikające z wdrożenia strategii Cloud Native są następujące:

 • aplikacje Cloud Native można bardzo szybko wdrażać oraz elastycznie skalować, co pozwala dopasować ich funkcjonalność do indywidualnych potrzeb;
 • funkcjonalność aplikacji może zostać wzbogacona o nowoczesne technologie, do których należy m.in. Internet rzeczy, czy sztuczna inteligencja. Może to być również jeden z elementów automatyzacji i robotyzacji procesów, o czym można przeczytać w artykule: Optymalizacja i robotyzacja procesów biznesowych RPA z pomocą sztucznej inteligencji - Mindbox;
 • możliwe jest wprowadzanie cyklicznych usprawnień do aplikacji dzięki wykorzystaniu procesów elastycznych oraz procesów DevOps. Są one dzięki temu prostsze w zarządzaniu od tradycyjnych rozwiązań monolitycznych;
 • wszelkiego rodzaju usprawnień oraz modyfikacji aplikacji Cloud Native można dokonywać bez powodowania przestojów w ich funkcjonowaniu i zachwiania stabilności działania.

Dylemat Cloud Native - tworzyć nowe aplikacje, czy modernizować już istniejące?

Jeżeli sprawdzą się przewidywania ekspertów, już za kilka lat około 3/4 aplikacji będą stanowiły rozwiązania oparte na chmurze. Wdrożenie strategii Cloud Native tworzy dylemat, czy korzystniej jest tworzyć daną aplikację od nowa, czy modernizować już istniejącą, by możliwa była jej migracja do chmury. Nie ma jednak w tym przypadku sztywnej reguły, ponieważ wszystko zależy od sytuacji oraz rodzaju aplikacji monolitycznej. Czasami korzystniejsze jest stworzenie oprogramowania od nowa, co może wynikać m.in. z kultury przedsiębiorstwa, postrzegania ryzyka, czy ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Pozwala to również eksperymentować i dodawać nowe funkcjonalności. 

W wielu przypadkach jednak lepszym rozwiązaniem jest modyfikacja już istniejącej aplikacji, która pozwoli na migrację do chmury. Modernizacja umożliwia wykorzystanie poprzednich inwestycji, przy jednoczesnym odniesieniu korzyści wynikających z elastyczności oraz skalowalności chmury. Warto również podkreślić, że niezależnie od tego, czy chodzi o konteneryzację, rozszerzanie, dekompozycję czy refaktoryzację, zawsze istnieje możliwość przekształcenia standardowej aplikacji monolitycznej w nowoczesne rozwiązanie Cloud Native.

Dlaczego warto przenosić aplikacje do chmury?

Migracja aplikacji do chmury obliczeniowej przynosi firmie wielopoziomowe korzyści, do których należy przede wszystkim:

 • ograniczenie kosztów operacyjnych, co wynika z faktu, że przedsiębiorstwo płaci wyłącznie za wybrane zasoby i usługi;
 • skalowalność, co pozwala elastycznie dopasować niezbędne zasoby do aktualnego zapotrzebowania aplikacji;
 • niezawodność, co wynika z faktu, że zewnętrzna infrastruktura chmurowa ułatwia tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie po awarii i zapewnianie ciągłości działania, ponieważ dane mogą być dublowane w wielu nadmiarowych lokacjach w sieci dostawcy;
 • zwiększona funkcjonalność, co wynika z faktu, że niektóre typy migracji umożliwiają wykorzystanie możliwości nowej infrastruktury, co pozwala na rozszerzenie funkcjonalności przenoszonej aplikacji.

Typy migracji aplikacji do chmury obliczeniowej

Migracja aplikacji do chmury obliczeniowej polega na przeniesieniu ich z wewnętrznej infrastruktury firmy do chmury zewnętrznego dostawcy. Poziom trudności tej operacji zależy od kilku aspektów, do których zalicza sie przede wszystkim wykorzystywane przez aplikację technologie oraz stopień jej powiązań z innymi narzędziami firmy. Najczęściej wykorzystywane typy migracji aplikacji to:

 • Rehost, czyli przeniesienie aplikacji do chmury bez wprowadzania w niej zasadniczych zmian;
 • Replatform, czyli przeniesienie aplikacji do chmury wraz z niewielką modyfikacją oprogramowania pod kątem lepszej integracji z nowym środowiskiem;
 • Refactor, czyli zmodernizowanie istniejącej aplikacji i wdrożenie jej na nowej infrastrukturze, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości nowego środowiska;
 • Rebuild, czyli stworzenie aplikacji w modelu cloud-native, które pozwala na najszersze wykorzystanie możliwości nowej infrastruktury;
 • Replace, czyli zastąpienie istniejącej aplikacji oprogramowaniem typu SaaS (Software as a Service).

Wdrożenie strategii Cloud Native to krok w kierunku cyfrowej transformacji biznesu, a co za tym idzie rozwoju własnej działalności. Wykonało go już wiele firm, które wykorzystują dzięki temu ogromne możliwości oferowane przez chmurę obliczeniową.

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | mazowieckie

Przejdź do oferty
Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.