20.02.20, 19:31

Rundy inwestycyjne w startupie jako ograniczenie ryzyka

Fot.: Pixabay, licencja otwarta

Finansowanie startupu przeprowadza się głównie poprzez rundy inwestycyjne. Ich stosowanie wynika głównie z dostosowania konkretnych dawców kapitału do ryzyka związanego z konkretną fazą rozwoju startupu. Tylko niewielka liczba startupów świadomie rezygnuje z kapitału zewnętrznego.

Rundy inwestycyjne to sposób pozyskiwania kapitału zewnętrznego przez startupu. Rundy są dostosowane do faz rozwoju startupu. Chodzi o to, że startup pozyskuje kolejne zastrzyki finansowania, aby wejść w nową fazę rozwoju.

Dawcami kapitału dla startupu są między rodzina, znajomi i przyjaciele, anioły biznesu, fundusze Venture Capital. Finansowanie startupu w ramach rund odbywa się w formie inwestycji kapitałowych (sprzedaż udziałów przez startup), także pożyczek, w tym pożyczek zamiennych na udziały.

Tylko część startupów rozwija się bez pozyskiwania kapitału zewnętrznego, czyli w oparciu o bootstrapping.

Rundy inwestycyjne – podział na etapy

W klasycznym ujęciu, rundy inwestycyjne dzieli się na następujące etapy:

  • pre-seed,
  • seed, czyli zalążek czy zasiew,
  • seria A,
  • seria B, C, D, E…

W praktyce, granice pomiędzy poszczególnymi rundami są bardzo płynne. Wynika to z tego, że nie wszystkie startupy rozwijają się w sposób modelowy. Trudno jest odróżnić na jakim etapie rozwoju jest dany startup. Ma to miejsce szczególnie na wczesnym etapie rozwoju.

Niektóre startupy “przeskakują” poszczególne rundy inwestycyjne. Przykładowo, we wczesnych fazach rozwoju startupy mogą się rozwijać bez finansowania zewnętrznego (bootstrapping). W takiej sytuacji pierwsze rundy inwestycyjne mogą mieć miejsce dopiero od serii A.

W przypadku innych startupów, po pozyskaniu finansowania serii A może nastąpić „wejście” na giełdę.

Rundy inwestycyjne ograniczają ryzyko finansowania startupu

Ryzyko związane z inwestycją w startupu bezpośrednio zależy od fazy rozwoju startupu. Oznacza to, że im wcześniejsza faza rozwoju startupu tym większe ryzyko inwestycyjne. Wraz z rozwojem startupu, ryzyko inwestycyjne się zmniejsza.

Ryzyko inwestycyjne można zdefiniować jako prawdopodobieństwo odzyskania zainwestowanego kapitału wraz z zyskiem.

Wysokie ryzyko inwestycyjne łączy się z oczekiwaniem wysokiego zysku z inwestycji w startup. Można powiedzieć, że im wcześniej inwestycja w startup została przeprowadzona, tym większy powinien być potencjalny zwrot z takiej inwestycji.

Typ inwestora zależy od fazy rozwoju startupu

Jak wspomniałem powyżej, poszczególne rundy inwestycyjne charakteryzują się odmiennym ryzykiem inwestycyjnym. Powoduje to, że w kolejnych rundach inwestycyjnych zmienia się struktura grup inwestorów.

Przykładowo w fazie pre-seed jako inwestorzy biorą udział znajomi, przyjaciele i rodzina założyciela startupu, a także anioły biznesu oraz na przykład akceleratory. W fazie seed główne grupy inwestorów to anioły biznesu oraz fundusze VC określane jako Seed Capital. W serii A wiodącą rolę odgrywają fundusze VC

Rundy inwestycyjne wpływają na formę finansowania startupu

Finansowanie startupu przeprowadza się zazwyczaj przy wykorzystaniu dwóch głównych form finansowania, czyli:

  • inwestycja w udziały startupu,
  • udzielnie pożyczki.

Objęcie udziałów w startupie to najczęściej stosowana forma inwestycji w Polsce. Inwestycja w udziały występuje praktycznie na każdym etapie finansowania startupu.

Finansowanie pożyczką występuje na najwcześniejszych etapach. Najczęściej chodzi tu o pożyczki z możliwością „konwersji” na udziały.

Tak często finansowany jest startup przez przyjaciół i rodzinę oraz przez aniołów biznesu. Za granicą pożyczki stosują też niektóre fundusze seed capital.

Rundy inwestycyjne, gdzie stosuje się pożyczkę bez opcji konwersji mają zazwyczaj miejsce najwcześniej w serii C .

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w takich obszarach jak sprzedaż firmy, wycena firmy i pozyskiwanie kapitału.

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 28.12.23

Do zdobycia jeden egzemplarz audiobooka.

do 26.12.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 25.12.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.