01.06.16, 12:00

Czy zmiany w finansowaniu mediów zagrażają jakościowemu dziennikarstwu?

Fot.: materiały prasowe

Według 26 proc. pracujących dziennikarzy, granica pomiędzy tekstem redakcyjnym a płatną treścią na współczesnym rynku medialnym jest obecnie mocno zatarta - wynika z badania On Board Ecco Network pt. „Jaka będzie przyszłość dziennikarstwa?”. Równocześnie okazuje się, że duży wpływ na zaistniałą sytuację mają zmiany w źródłach finansowania mediów. 

W badaniu On Board Ecco Network pt. „Jaka będzie przyszłość dziennikarstwa?”, ponad jedna czwarta, bo 26 proc. respondentów wskazuje, że granica pomiędzy treściami redakcyjnymi a płatnymi materiałami jest mocno zatarta. Dziennikarze zapytani o przewidywane zmiany na rynku mediów w obszarze ich finansowania, zwrócili jednocześnie uwagę na narzędzia, które mają największą szansę stać się alternatywnym źródłem przychodów dla grup medialnych i wchodzących w ich skład redakcji.

Biorąc pod uwagę kurczące się, tradycyjne sposoby finansowania, 39 proc. dziennikarzy, jako najważniejsze z nich wymienia reklamę online. W dalszej kolejności ankietowani wyliczają prenumeratę online (21 proc.), sponsoring (18 proc.) czy opłaty za materiały, tzw. paywalle (13 proc.).

Mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła, odpływ przychodów z reklam próbuje się nadrobić oferując klientom alternatywne, bardziej atrakcyjne formy promocji. Niestety, często tzw. natywne formy ukrytej reklamy, maksymalnie zaadaptowane do stylistyki i standardów edytorskich, zbliżone do klasycznej powierzchni redakcyjnej, prowadzą do utraty niezależności dziennikarskiej oraz wiarygodności samych mediów. Dziennikarze stają się bardziej zależni od "gotowców" bez możliwości należytej ich weryfikacji” - twierdzi Norbert Ofmański, Prezes Grupy On Board Think Kong.

Przedstawione wyniki oraz ich wpływ na kondycję jakościowego dziennikarstwa, komentuje również prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. „Niewątpliwie możemy mówić o kryzysie mediów drukowanych. Bardzo ważną kwestią przy analizie tego zjawiska jest ich kondycja ekonomiczna. Coraz większe wpływy z reklam, zwłaszcza w przypadku mediów komercyjnych, wyznaczają kierunek polityki redakcyjnej, a co za tym idzie, kształtu publikowanych treści. Zmiana jakościowa odbywa się także na poziomie personalnym, np. w mediach regionalnych. Dochodzi do sytuacji, kiedy rezygnuje się z usług doświadczonego dziennikarza ze względu na duże koszty związane z utrzymaniem jego stanowiska. W jego miejsce przyjmuje się np. dwóch młodych redaktorów o gorszym kwalifikacjach i warsztacie. Ich przewagą będzie jednak większa dyspozycyjność, jak również krótszy czas, jaki potrzebują na przygotowanie materiału” – mówi Adamowski.

Na to wszystko nakłada się oczywiście polityka właścicieli mediów, którzy tną koszty, w związku z czym dochodzi do sytuacji, w której dziennikarze przechodzą np. na samozatrudnienie, zakładają własne spółki, przenoszone są ich umowy do firm zewnętrznych. Profesjonalizm upada jako zjawisko. Media zaczynają być powierzchowne. Wynika to m.in. z faktu, że wprowadzane oszczędności odbijają się na jakości. Zanika wartościowa publicystyka, ambitne gatunki dziennikarskie. Dziennikarze zmuszani są do przekraczania wielu standardów, jeśli chodzi o dotychczasowe normy. Media się tabloidyzują, zaczyna dominować kult celebrytyzmu” – dodaje prof. dr hab. Janusz Adamowski .

Badanie ankietowe on-line zostało przeprowadzone w 10 krajach (Australia, Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Niemcy, RPA, Włochy, Polska) na grupie 1464 dziennikarzy. Badanie realizuje sieć Ecco International Communications Network, za polską edycję odpowiada On Board PR Ecco Network.

Komentarze

Powiązane

27.01.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 27 stycznia (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 27 stycznia?
26.01.23, 18:00
| prasa » informacje
Nowy Skarb Kibica Ekstraklasy na wiosenny sezon 2022/23
27 stycznia br. w sprzedaży ukaże się „Skarb Kibica: Ekstraklasa Sezon 2022/23 – Wiosna” (RASP).
26.01.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 26 stycznia (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 26 stycznia?
25.01.23, 14:13
| prasa » ludzie
Sławomir Kamiński szefem działu Foto Wyborczej i Agencji Wyborcza.pl
Od lutego br. zespołem Foto "Gazety Wyborczej" i jednocześnie Agencji Wyborcza.pl pokieruje Sławomir Kamiński, fotoreporter i laureat wielu konkursów fotografii prasowej, związany z redakcją "Wyborczej" od 30 lat.
25.01.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 25 stycznia (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 25 stycznia?
24.01.23, 12:43
| radio » informacje | prasa » informacje | internet » informacje
Media Grupy Agora włączyły się w 31. Finał WOŚP
W niedzielę, 29 stycznia br. pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich –małych i dużych!” odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Grupy Agora tradycyjnie wesprą akcję, organizując aukcje internetowe, zbierając pieniądze do wirtualnych puszek oraz relacjonując przebieg niedzielnego finału.
24.01.23, 07:30
| prasa » ludzie | internet » ludzie
Kamil Wolnicki awansuje w Przeglądzie Sportowym Onet
Kamil Wolnicki, dotychczasowy szef wideo, audio i treści płatnych serwisu, zostanie drugim zastępcą redaktora naczelnego serwisu Przegląd Sportowy Onet.
24.01.23, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 24 stycznia (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 24 stycznia?
23.01.23, 17:00
| prasa » ludzie | reklama & PR » ludzie
Małgorzata Pędzich i Edyta Korzekwa – Machocka awansują w Biurze Reklamy Wydawnictwa Bauer
W Biurze Reklamy Wydawnictwa Bauer nastąpiły zmiany. Małgorzata Pędzich i Edyta Korzekwa – Machocka objęły nowe stanowiska.
23.01.23, 13:08
| prasa » ludzie | internet » ludzie
Łukasz Godlewski przechodzi ze Sport.pl do redakcji Przeglądu Sportowego Onet
Łukasz Godlewski przechodzi do redakcji Przeglądu Sportowego Onet i obejmie funkcję zastępcy redaktora naczelnego serwisu, Jacka Stańczyka.