01.12.13, 13:11

Regulamin "Zdobywców Eteru 2013"

Statuetka Zdobywców Eteru
Fot.: portalmedialny.pl

Zasady przeprowadzania plebiscytu "Zdobywcy Eteru 2013".

1. Plebiscyt Zdobywcy Eteru ma na celu wyłonienie najlepszych radiowców, którzy pracują w radiu lub na rzecz radia  oraz najlepszych programów radiowych. 

2. Organizatorem plebiscytu jest portalmedialny.pl z siedzibą w Krakowie oraz portal nadaje.com z siedzibą we Wrocławiu.

3. Głosowanie odbywa się poprzez formularz, dostępny na stronach internetowych www.portalmedialny.pl.

4. Obowiązkowo w formularzu należy wypełnić pola: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania. Brak podania powyższych danych powoduje unieważnienie oddanego głosu.

5. Oprócz dwóch kategorii, organizator plebiscytu wprowadza trzecią kategorię – „Nagroda Specjalna”. W okresie od 21 do 28 listopada 2013 r. na adres redakcja(at)portalmedialny.pl można było przekazywać propozycje nominacji do tej kategorii. Nagrodę Specjalna ma zostać przyznana za szczególny wkład w rozwój radiofonii, wyznaczanie standardów radiowych i dziennikarskich, długoletnią pracę w radiofonii bądź przygotowywanie programu o wysokich walorach „misyjnych”. Wyboru propozycji użytkowników i własnych dokonała redakcyjna „Akademia Eteru” powołana przez organizatora. Nominacje znajdują się tutaj. W kategorii "Nagroda Specjalna" można głosować tylko na osoby z listy nominowanych. 

6. Sposób oddawania głosów na poszczególne kategorie.

a) Każda osoba może oddać głosy w kategorii "Radiowiec roku" maksymalnie na pięć osób. Każdej osobie na którą głosujący oddaje głos, przyznaje punkty. Głosujący ma do rozdysponowania paletę: 1 x 5 pkt., 1 x 4 pkt., 1 x 3 pkt., 1 x 2 pkt., 1 x 1 pkt. W przypadku oddania głosu na jedną osobę, taki głos liczy się jako 1 pkt. Oddawać głosy można tylko i wyłącznie na radiowców stacji naziemnych, satelitarnych i kablowych. Obowiązkowo należy podać pełne imię i nazwisko osoby na którą głosujemy oraz nazwę stacji radiowej, gdzie aktualnie pracuje (współpracuje) dana osoba. Brak powyższych danych spowoduje unieważnienie głosu.

b) W kategorii "Perełka roku" można oddać głos maksymalnie na trzy programy radiowe. Każdy program uzyskuje jeden punkt. Oddawać głosy można tylko i wyłącznie na programy emitowane w stacjach naziemnych, satelitarnych i kablowych. Wskazanie "Perełki" nie jest obowiązkowe. Obowiązkowo należy podać pełną nazwę programu oraz stację emitującą program, a także autora / prowadzących audycję.

c) W kategorii „Nagroda Specjalna” można zagłosować tylko na jedną osobę z listy prezentowanej na stronach portalmedialny.pl. Oddanie głosu w tej kategorii nie jest obowiązkowe. 

7. Głosować można tylko i wyłącznie na osoby, które pracowały (współpracowały) w rozgłośniach radiowych na przestrzeni minimum 6 miesięcy w trakcie 2013 roku. .

8. Każda osoba może oddać tylko jeden raz swoje głosy.

9. Głosy oddane z tego samego adresu IP dokładnie na te same osoby zostaną unieważnione.

10. Głosy oddane niezgodnie z regulaminem zostaną unieważnione.

11. Dane osobowe (adresy, imiona i nazwiska) osób głosujących w plebiscycie są gromadzone tylko i wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu. Po jego zakończeniu dane zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane i przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom.

12. W plebiscycie przewidziano statuetki dla zwycięzców plebiscytu Zdobywca Eteru.

13. Wśród osób głosujących zostaną rozlosowane nagrody. O wygranej poinformujemy na stronach internetowych portalumedialnego.pl. Wysyłka nagród nastąpi nie później niż 21 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych. Koszty przesyłki pokrywa portalmedialny.pl. Jednocześnie portal nie bierze odpowiedzialności za jakość usług pocztowych.

14.  Oddanie głosu w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do przerwania bądź unieważnienia wyników bez podania przyczyny oraz unieważnienia części głosów bez podania przyczyny.

16. Plebiscyt rozpoczyna się 1 grudnia 2013 r. i potrwa do 31 grudnia 2013 r.

17. Wyniki zostaną opublikowane na stronach www.portalmedialny.pl w nie dłuższym czasie niż 28 dni od zakończenia przyjmowania głosów.

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 31.08.24

Portalmedialny.pl ponownie udostępnił możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez wydawcę.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

8.10 - Katowice, 9.10 - Wrocław, 10.10 - Poznań.