27.05.12, 22:15

Regulamin plebiscytu Zdobywcy Eteru 2011

Zdobywcy Eteru 2011
fot.: portalmedialny.pl

Zasady przeprowadzania plebiscytu "Zdobywcy Eteru 2011".

1. Plebiscyt Zdobywcy Eteru ma na celu wyłonienie najlepszych radiowców, którzy pracują w radiu lub na rzecz radia  oraz najlepszych programów radiowych. 

2. Organizatorem plebiscytu jest portalmedialny.pl z siedzibą w Krakowie oraz portal nadaje.com z siedzibą we Wrocławiu.

3. Głosowanie odbywa się poprzez formularz, dostępny na stronach internetowych www.portalmedialny.pl.

4. Obowiązkowo w formularzu należy wypełnić pola: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania. Brak podania powyższych danych powoduje unieważnienie oddanego głosu.

5. Sposób oddawania głosów na poszczególne kategorie.

a) Każda osoba może oddać głosy w kategorii "Radiowiec roku" maksymalnie na pięć osób. Każdej osobie na którą głosujący oddaje głos, przyznaje punkty. Głosujący ma do rozdysponowania paletę: 1 x 5 pkt., 1 x 4 pkt., 1 x 3 pkt., 1 x 2 pkt., 1 x 1 pkt. W przypadku oddania głosu na jedną osobę, taki głos liczy się jako 1 pkt. Oddawać głosy można tylko i wyłącznie na radiowców stacji naziemnych, satelitarnych i kablowych. Obowiązkowo należy podać pełne imię i nazwisko osoby na którą głosujemy oraz nazwę stacji radiowej, gdzie aktualnie pracuje (współpracuje) dana osoba. Brak powyższych danych spowoduje unieważnienie głosu.

b)W kategorii "Perełka roku" można oddać głos maksymalnie na trzy programy radiowe. Każdy program uzyskuje jeden punkt. Oddawać głosy można tylko i wyłącznie na programy emitowane w stacjach naziemnych, satelitarnych i kablowych. Wskazanie "Perełki" nie jest obowiązkowe. Obowiązkowo należy podać pełną nazwę programu oraz stację emitującą program, a także autora / prowadzących audycję.

7. Głosować można tylko i wyłącznie na osoby, które pracowały (współpracowały) w rozgłośniach radiowych na przestrzeni minimum 6 miesięcy w trakcie 2011 roku. .

8. Każda osoba może oddać tylko jeden raz swoje głosy.

9. Głosy oddane z tego samego adresu IP dokładnie na te same osoby zostaną unieważnione.

10. Głosy oddane niezgodnie z regulaminem zostaną unieważnione.

11. Dane osobowe (adresy, imiona i nazwiska) osób głosujących w plebiscycie są gromadzone tylko i wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu. Po jego zakończeniu dane zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane i przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom.

12. W plebiscycie przewidziano statuetki dla zwycięzców plebiscytu Zdobywca Eteru oraz specjalne nagrody od sponsorów dla rozgłośni radiowych.

13. Nagrodą główną w kategorii Radiowiec Roku jest aplikacja mobilna umożliwiająca słuchanie radia na telefonach komórkowych, ufundowana przez firmę 24mas.com. Nagrodę główną otrzymuje stacja w której zatrudniony był Radiowiec Roku w trakcie trwania roku kalendarzowego którego dotyczy plebiscyt.

14. Nagrodą główną w kategorii Perełka Radiowa jest usługa wyciszenia studia radiowego o powierzchni 10m2, ufundowana przez firmę Mochtak. Nagrodę główną otrzymuje osoba prowadząca audycję która zdobędzie najwięcej punktów do wykorzystania na własne potrzeby lub potrzeby radiostacji w której jest aktualnie zatrudniona.

15. Wśród osób głosujących zostaną rozlosowane nagrody. O wygranej poinformujemy na stronach internetowych portalumedialnego.pl. Wysyłka nagród nastąpi nie później niż 21 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych. Koszty przesyłki pokrywa portalmedialny.pl. Jednocześnie portal nie bierze odpowiedzialności za jakość usług pocztowych.

16. Organizator plebiscytu może przyznać nagrodę specjalną rozgłośni radiowej bądź osobie. Zasady przyznania będzie określać dodatkowy regulamin.

17. Oddanie głosu w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do przerwania bądź unieważnienia wyników bez podania przyczyny oraz unieważnienia części głosów bez podania przyczyny.

19. Plebiscyt rozpoczyna się 28 maja 2012 i potrwa do 24 czerwca 2012 r.

20. Wyniki zostaną opublikowane na stronach www.portalmedialny.pl w nie dłuższym czasie niż 21 dni od zakończenia przyjmowania głosów.

Sponsorzy plebiscytu:


24MAS - lider rynku sprzedaży reklamy mobilnej w Europie, przy współpracy z  www.spodtronic.com - producentem aplikacji na urządzenia mobilne dla stacji radiowych ufundowali nagrodę: aplikację umożliwiającą słuchanie radia na telefonach komórkowych o wartości 3000 euro. Aplikację otrzyma stacja, w której pracuje zwycIęzca kategorii 'Radiowiec roku'. Więcej informacji mobilnych 24MAS: przeczytaj artykuł


Firma Mochtak.pl ufundowała nagrodę w postaci usługi wyciszenia studia radiowego dla zwycięzkiej audycji w kategorii 'Perełka Radiowa'.


Akademiabiznesu24.com sponsoruje profesjonalne 3 sesje coachingowe Expert in media w zakresie rozwoju kariery medialnej. Wartość nagrody 1000 PLN.

Medialni partnerzy plebiscytu:
RadioPolska.pl


Przejdź do formularza głosowania

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Kierownik Działu Marketingu i PR

Centrum Kultury Podgórza | Kraków

Przejdź do oferty

Specjalista / Specjalistka ds. promocji i organizacji wydarzeń

Wawerskie Centrum Kultury | Warszawa

Przejdź do oferty

Specjalista ds. Digital i Social Media

Krakowskie Biuro Festiwalowe | Kraków

Przejdź do oferty
Konkursy
do 31.08.24

Portalmedialny.pl ponownie udostępnił możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez wydawcę.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

8.10 - Katowice, 9.10 - Wrocław, 10.10 - Poznań.