04.01.12, 19:22

Powołanie nowych członków Zarządu spółki Agora

Zarząd spółki Agora S.A. poinformował, że 4 stycznia 2012 roku,  powołał w drodze kooptacji do swojego grona Stanisława Turnaua i Marka Jackiewicza.

Zarząd spółki Agora S.A. poinformował, że 4 stycznia 2012 roku,  powołał w drodze kooptacji do swojego grona Stanisława Turnaua i Marka Jackiewicza.

Zmiany w składzie władz Spółki mają na celu wzmocnienie procesu realizacji dotychczasowej strategii rozwoju Spółki i Grupy Agora. Spółka deklaruje, że strategia rozwoju zarówno segmentu internet, jak i szeroko rozumianego internetu w Spółce i Grupie będzie kontynuowana z nie mniejszym zaangażowaniem niż dotychczas.

Stanisław Turnau pełni funkcję dyrektora segmentu Prasa Codzienna. Pracę w Agorze rozpoczął w 1989 roku w redakcji „Gazety Wyborczej” gdzie zatrudniony był kolejno jako dziennikarz, szef działu krajowego, a od 1991 jako sekretarz redakcji. Od grudnia 1995 roku był zastępcą dyrektora generalnego wydawnictwa i szefa pionu wydawnictwo. Od kwietnia 2006 roku pełnił funkcję dyrektora segmentu Prasa Codzienna i Internet. W listopadzie 2008 roku objął stanowisko dyrektora segmentu Prasa Codzienna. W latach 1992-1998 zasiadał również w zarządzie spółki Agora-Gazeta Sp. z o.o..

Marek Jackiewicz pełni funkcję dyrektora segmentu Czasopisma. Pracę w Agorze rozpoczął w październiku 1991 roku. W latach 1991-1997 pracował kolejno na stanowiskach: zastępcy kierownika działu kolportażu, kierownika działu sprzedaży, zastępcy dyrektora generalnego. W grudniu 1997 oddelegowany został do spółki Inforadio Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu i redaktora naczelnego. W sierpniu 2001 roku objął stanowisko szefa projektu czasopisma. Był również szefem komisji kolportażu Unii Wydawców Prasy, zasiadał w pierwszym zarządzie ZKDP oraz reprezentował wydawców w radzie nadzorczej spółki Ruch SA. Wcześniej, w latach 1986-1991, był zatrudniony jako programista w PZ Karen.  Jackiewicz z wykształcenia jest informatykiem, absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Komentarze

Powiązane

28.02.24, 10:30
| prasa » informacje
Silna jak dziewczynka. Akcja społeczna Wysokich Obcasów
Startuje akcja społeczna “Wysokich Obcasów” pod hasłem “Silna jak dziewczynka”, która ma na celu wzmocnienie wiary i pewności siebie dziewczynek zarówno w codziennym życiu, jak i w dążeniach do osiągania swoich celów i marzeń. 
28.02.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 28 lutego (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 28 lutego?
27.02.24, 16:45
| prasa » informacje
Pani domu poradnik tym razem na Wielkanoc
28 lutego br. ukaże się „Pani domu poradnik” - „Wielkanoc” (Wydawnictwo Bauer).
27.02.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 27 lutego (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 27 lutego?
26.02.24, 14:35
| prasa » informacje
Spotkania z Zabytkami w odświeżonej formie sprzedaży notuje wzrost sprzedaży
Po przejęciu wydawania magazynu „Spotkania z Zabytkami” przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, pismo notuje zwiększoną sprzedaż oraz większe zainteresowanie prenumeratą.
26.02.24, 09:51
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 26 lutego (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 26 lutego?
25.02.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 25 lutego (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 25 lutego?
24.02.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 24 lutego (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 24 lutego?
23.02.24, 01:00
| prasa » informacje
Codziennik medialny: 23 lutego (media i kultura: najważniejsza wydarzenia)
Co wydarzyło się w świecie mediów i kultury 23 lutego?
22.02.24, 06:30
| prasa » ludzie
Karolina Bordo zastępczynią naczelnego magazynu K MAG
Karolina Bordo objęła stanowisko zastępczyni redaktora naczelnego magazynu „K MAG” . Dotychczas Bordo była sekretarzynią redakcji.