Kultura niepopularna

Zaledwie 32% firm spośród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce wspiera wydarzenia kulturalne w Polsce.
Zaledwie 32% firm spośród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce wspiera wydarzenia kulturalne w Polsce. Najwięcej mecenasów jest wśród firm z sektora finansowego i branży paliwowej, najmniej wśród przedsiębiorstw związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym – wynika z analizy* przeprowadzonej przez firmę FineArt Communications. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest galeria sztuki nowoczesnej DESA Modern.

Muzyka na topie
Najchętniej wspieranymi przedsięwzięciami są te związane z muzyką, zarówno poważną (stała współpraca z operą, filharmonią, wsparcie pojedynczych koncertów), jak i popularną oraz jazzową (festiwale, koncerty, płyty). O wspieraniu tych obszarów kultury informuje po 18% analizowanych firm. Nieco mniejszym, bo 16% zainteresowaniem biznesu cieszą się galerie, muzea i wystawy. Na trzecim miejscu wymieniane są wydarzenia teatralne (13%). Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszy się sztuka fotografii (8%), a także film i książki (wydawnictwa, publikacje) – o tych dziedzinach wspomina jedynie 7% analizowanych firm. Tyle samo przyznaje się do sponsorowania renowacji i odbudowy zabytków oraz wspierania młodych talentów. Żadna z badanych firm nie podaje informacji o sponsorowaniu badań naukowych poświęconych kulturze i sztuce.

Obszary sponsoringu / Liczba firm (na 32 wspierające kulturę)
Muzyka poważna, opera, filharmonia, koncerty - 18
Muzyka popularna i jazzowa, festiwale, koncerty, płyty - 18
Galerie, muzea, wystawy malarstwa, sztuka wizualna - 16
Teatr, przedstawienia teatralne, festiwale teatralne - 13
Fotografika - 8
Film - 7
Książki, wydawnictwa, publikacje - 7
Zabytki – restauracja, odbudowa - 7
Młode talenty - 7
Badania naukowe związane z kulturą i sztuką - 0
Źródło: FineArt Communications. Analiza stron www 100 największych przedsiębiorstw w Polsce.

Prestiż, odbiorca i idea
Tylko kilka spośród analizowanych firm sponsoruje szeroką gamę projektów, większość stosuje jednak określony klucz wyboru. Duże, prestiżowe projekty, najczęściej związane z kulturą wysoką to domena instytucji finansowych (banki i firmy ubezpieczeniowe) oraz podmiotów z branży IT. Projekty związane z regionem, w którym działa lub ma siedzibę mecenas, wybierają głównie firmy produkcyjne, wydobywcze, a te skierowane do jasno określonej grupy odbiorców - operatorzy telekomunikacyjni i branża alkoholowa. Nadal jedną z głównych przesłanek pozostaje kryterium „powiązania” sponsora z ideą projektu. Najczęściej wynika ono z obszaru działalności firmy (np. Vattenfall – świetlny performance na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie), ale niektórzy mecenasi biorą również pod uwagę korzenie firmy (kraj pochodzenia) czy jej powiązania kapitałowe (np. wystawa współczesnych malarzy holenderskich - ING BSK).

Własne czy zewnętrzne?
Większość analizowanych firm wspiera zewnętrzne inicjatywy, niektóre nawet przez kilka lat z rzędu, ale blisko połowa (15) firm wspierających kulturę realizuje również własne projekty. Najczęściej związane są one z działalnością firmy (np. Muzeum Kolejnictwa – Grupa PKP, konkurs na scenariusz miniserialu filmowego, emitowanego w komórce, organizowany z łódzką Filmówkę – PTK Centertel/Orange) lub skierowane są do potencjalnych klientów (Summer of Music Festival – PTC Era, cykl filmowy Plus dla Koneserów – Polkomtel /Plus GSM).

Sponsoring – narzędzie marketingu i PR
18% firm opisuje sponsoring kultury i sztuki jako element CSR. Wśród głównych motywów mecenasi wymieniają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (PKN Orlen, ING BSK, Siemens, Energa Koncern Energetyczny) i obowiązek wobec społeczeństwa (Commercial Union). Pojawia się również wątek wspierania dziedzictwa narodowego w celu zachowania narodowej tożsamości (Grupa Lotos, Prokom) czy wspieranie obszarów życia społecznego, które nie mogą liczyć na wystarczające środki z budżetu państwa (KGHM Polska Miedź). Dla niektórych najważniejsze jest wspieranie lokalnych przedsięwzięć (np. Mittal Steel). Wśród analizowanych firm znalazły się również takie, które sponsoring traktują jako element kultury korporacyjnej i wizytówkę firmy (J&S, Bank Handlowy – Citibank, Zakłady Azotowe Puławy).

Z analizy wynika ponadto, że większość firm nie ma osób zajmujących się wyłącznie sponsoringiem. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa posiadające własne fundacje, ale tylko 9 spośród 100 analizowanych firm informuje na swoich stronach o ich istnieniu (Fundacja Warta, Fundacja Ryszarda Krauzego - Prokom, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Bank Dziecięcych Uśmiechów - BZ WBK, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja im. dr M. Kantona - Pekao SA, Fundacja Polska Miedź - KGHM, Fundacja PGiNG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja PZU).
W pozostałych firmach sponsoring najczęściej leży w gestii działów marketingu i PR. Często tymi kwestiami zajmują się również rzecznicy prasowi.

Co w zamian?
Jednym z celów sponsoringu jest kreowanie pożądanego wizerunku mecenasa kultury. Elementem tych działań jest z pewnością informowanie o tym, jakimi nagrodami za wsparcie przedsięwzięć kulturalnych może poszczycić się sponsor. Z analizy wynika jednak, że tylko 12 na 32 firm wspierających kulturę zamieściło informację na temat uzyskanych wyróżnień (Warta, Prokom, Siemens, Kompania Piwowarska, Bank Handlowy – Citibank, Budimex, Fiat GM-Powertrain, Vattenfall, Carrefour, BPH, PKO BP, PZU). Najczęściej wymienianą nagrodą jest nagroda Ministra Kultury – Mecenas Kultury. Niektóre firmy mogą się poszczycić wieloletnim posiadaniem tego tytułu (np.: PKO BP).

Profil mecenasa kultury
Firmy z pierwszej setki największych przedsiębiorstw w Polsce to przede wszystkim podmioty, których głównym obszarem działalności jest handel (13%)**. Na drugim miejscu znalazły się firmy z sektora energetycznego (11%), a na trzecim z branży paliwowej (9%). Po 7 firm reprezentuje branżę motoryzacyjną i bankową, po 5 sektor telekomunikacyjny, budowlany i wydobywczy. Inne branże reprezentowało mniej niż 5 podmiotów. 23% wszystkich firm stanowiły spółki giełdowe. Największe firmy w Polsce na ogół mają siedzibę w Warszawie (49%). Drugi w kolejności jest Kraków, gdzie mieści się 9 firm, a na trzecim miejscu znalazły się Katowice z 8 firmami.
Wśród grupy mecenasów kultury (32 firm) najwięcej przedsiębiorstw reprezentuje sektor finansowy (banki i ubezpieczenia – w sumie 9%) i branżę paliwową – 4%. Najmniej sponsorów jest wśród przedsiębiorstw związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym. Wśród 32 przedsiębiorstw wspierających kulturę znalazło się 12 półek giełdowych.
Wspieranie kultury to domena firm warszawskich, stanowią one prawie 40% sponsorów. Drugi jest Kraków, w którym siedzibę ma 4 z 32 mecenasów kultury, a trzeci Gdańsk z 2 firmami.
- Zdecydowaliśmy się przeprowadzić tę analizę, gdyż naszą ambicją jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy biznesem a sztuką, a ogólnie dostępne źródła informacji o związkach tych dwóch dziedzin w Polsce są bardzo skromne i ograniczone. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z tej analizy będą przydatne nie tylko dla potencjalnych sponsorów, ale również dla ludzi tworzących kulturę i sztukę. Widać bowiem, że istnieje ogromny potencjał, trzeba tylko wiedzieć jak go wykorzystać – mówi Magdalena Żuk, dyrektor zarządzająca FineArt Communications.

- W ciągu ostatnich lat rynek sztuki w Polsce – zarówno ten galeryjny, jak i aukcyjny, bardzo mocno się rozwinął. Dotyczy to zarówno oferty coraz liczniejszych galerii, jak i zainteresowania sztuką, jakie wykazują firmy i prywatni kolekcjonerzy. Ponadto coraz więcej osób zaczyna postrzegać sztukę jako alternatywną, na przykład do giełdy czy funduszy inwestycyjnych, formę inwestycji. Dla firmy taką inwestycją w niematerialną, ale niezwykle ważną wartość, jaką jest wizerunek, może być bez wątpienia sponsoring kultury i sztuki. – podkreśla Michał Olszewski, dyrektor galerii DESA Modern

*Informacje o analizie:

Źródło danych:
Lista 500 największych firm Rzeczpospolitej z 26.04 2006
Analiza stron internetowych 100 pierwszych firm z ww. listy

Data realizacji analizy: 17 lipca – 31 sierpnia 2006

Założenia:
- Podstawą analizy są informacje zawarte na stronach www wybranych firm, a nie aktualna wiedza czerpana z innych źródeł czy stan faktyczny, np. odmienny od tego, co jest deklarowane na stronie.
- Pod uwagę były brane wszystkie informacje o sponsoringu kultury i sztuki dostępne w analizowanym okresie na stronach www wybranych firm, nawet, jeśli działania sponsoringowe miały miejsce 5 lat wstecz.
- **Na potrzeby analizy stworzono podział na branże/ sektory. Charakterystyka branż i przydzielenie firm do poszczególnych sektorów odzwierciedla ich główne obszary działania (np. jeżeli firma zajmuje się handlem koksem to została zakwalifikowana do sektora handlu).

Patronat merytoryczny nad opracowaniem analizy objęli specjaliści z galerii sztuki nowoczesnej DESA Modern

Komentarze

Powiązane

28.09.23, 13:00
| reklama & PR » informacje
Agencja Saatchi & Saatchi zwycięża w przetargu Answear
Agencja Saatchi & Saatchi wygrała przetarg na stworzenie nowej platformy komunikacyjnej sklepu internetowego Answear.com na 2024 rok.
28.09.23, 09:00
| reklama & PR » ludzie
Mateusz Gaca nowym dyrektorem kreatywnym w Artegence
Agencja Artegence ma nowego dyrektora kreatywnego. Stanowisko objął Mateusz Gaca, którego zadaniem jest wzmacnianie kreatywnego zespołu agencji oraz dostarczanie unikatowych rozwiązań w prowadzonych projektach.
27.09.23, 19:00
| reklama & PR » informacje
Huawei z kampanią 360° promującą smartwatche Huawei Watch GT 4
Polski oddział Huawei CBG (Consumer Business Group) ruszył z kampanią promującą nową odsłonę wyjątkowo popularnych w Polsce smartwatchy z rodziny WATCH GT. Pierwszoplanową postacią działań z zakresu influencer marketingu w Polsce jest ambasadorka produktu, Jessica Mercedes Kirschner.
27.09.23, 17:00
| reklama & PR » informacje
Kampania profrekwencyjna To Twój Wybór - głos kobiet ma znaczenie
Do udziału w nadchodzących wyborach ma przekonać kobiety kampania profrekwencyjna „To Twój Wybór”, zainicjowana przez Fundację Batorego i Inicjatywę Głos Kobiet, grupę organizacji społecznych, działających na rzecz ochrony i promocji praw kobiet.
27.09.23, 13:00
| reklama & PR » informacje
Polsat partnerem II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki
Polsat Sport i Grupa Polsat Plus to główni partnerzy medialni drugiej edycji Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, który odbędzie się w Zakopanem w dniach 26 – 28 września br. Moderatorami kilku paneli dyskusyjnych będą dziennikarze i komentatorzy Polsatu Sport.
27.09.23, 11:00
| reklama & PR » ludzie
Lidia Święcka awansuje w Social Lama
Na początku września br., Lidia Święcka awansowała w agencji Social Lama na stanowisko Social Media Specialist.
26.09.23, 19:00
| reklama & PR » informacje
Kaufland podpowiada jak nie marnować żywności w najnowszej akcji
Kraje członkowskie Unii Europejskiej marnują średnio 153 mln ton żywności rocznie. Zjawisko jest powszechne również w Polsce. Aby skutecznie ograniczać jego skalę, konieczne są konsekwentne działania edukacyjne. Sieć Kaufland prezentuje niezmienne zaangażowanie w tym obszarze, realizując kolejną odsłonę kampanii pod hasłem „Marnowanie? Nie mam w planie!”.
26.09.23, 17:00
| reklama & PR » informacje
Bilety na mecze UEFA do wygrania w kampanii Pyszne.pl „Zamów. Graj. Wygrywaj”
Rusza kampania Pyszne.pl – oficjalnego partnera UEFA. W ramach akcji organizatorzy przygotowali konkursy z niemal 50 tysiącami nagród dla uczestników. Kampania Zamów. Graj. Wygrywaj potrwa do 26 października br. 
26.09.23, 15:00
| reklama & PR » informacje
Chapter1 przygotowuje nowy layout opakowań marki Altax
Poznańska agencja strategiczno-kreatywna Chapter1 pracuje nad nowym layoutem opakowań produktów marki Altax, z portfolio firmy SHERWIN-WILLIAMS Poland. Działania te są częścią całościowego procesu redesignu opakowań tej marki, której grupą docelową są majsterkowicze, głównie mężczyźni w wieku 30-50 lat.
26.09.23, 13:00
| reklama & PR » informacje
mBank. Technologia do usług. Marka wprowadza nowe pozycjonowanie marki
Ruszyła kampania wizerunkowa mBanku pod hasłem „mBank. Technologia do usług”, w której bank wprowadza nowe pozycjonowanie marki. Marka w spotach podkreśla, że w dobie wyścigu technologicznego swoje produkty i usługi tworzy tak, by były intuicyjne i proste w obsłudze.
Subskrybuj RSS działu reklama & PR: rss
Oferty pracy

Specjalista/specjalistka ds. marketingu

Muzeum Getta Warszawskiego | Warszawa

Przejdź do oferty

Kierownik Działu Komunikacji

Muzeum Sztuki w Łodzi | Łódź

Przejdź do oferty
Konkursy
do 28.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 27.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 26.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.